Following are a list of Province Names and Abbreviations for Vietnam.  The following Province Names and Abbreviations are accepted:


 

Province NameAbbreviationAlternate Abbreviations
An Giang44An Giang;VN-44
Ba Ria-Vung Tau43Bà R?a - Vung Tàu;VN-43
Bac Giang54B?c Giang;VN-54
Bac Kan53B?c K?n;VN-53
Bac Lieu55B?c Liêu;VN-55
Bac Ninh56B?c Ninh;VN-56
Ben Tre50B?n Tre;VN-50
Binh Dinh31Bình Ð?nh;VN-31
Binh Duong57Bình Duong;VN-57
Binh Phuoc58Bình Phu?c;VN-58
Binh Thuan40Bình Thu?n;VN-40
Ca Mau59Cà Mau;VN-59
Can ThoCTCan Tho City;VN-CT
Cao Bang4Cao B?ng;VN-04
Da NangDNDa Nang City;VN-DN
Dac Lac33Ð?k L?k;VN-33
Dak Nong72Ð?k Nông;VN-72
Dien Bien71Ði?n Biên;VN-71
Dong Nai39Ð?ng Nai;VN-39
Dong Thap45Ð?ng Tháp;VN-45
Gia Lai30Gia Lai;VN-30
Ha Giang3Hà Giang;VN-03
Ha Nam63Hà Nam;VN-63
Ha NoiHNHa Noi City;VN-HN
Ha Tinh23Hà Tinh;VN-23
Hai Duong61H?i Duong;VN-61
Hai PhongHPHai Phong City;VN-HP
Hau Giang73H?u Giang;VN-73
Ho Chi MinhSGHo Chi Minh City;VN-SG
Hoa Binh14Hòa Bình;VN-14
Hung Yen66Hung Yên;VN-66
Khanh Hoa34Khánh Hòa;VN-34
Kien Giang47Ki?n Giang;VN-47
Kon Tum28Kon Tum;VN-28
Lai Chau1Lai Châu;VN-01
Lam Dong35Lâm Ð?ng;VN-35
Lang Son9L?ng Son;VN-09
Lao Cai2Lào Cai;VN-02
Long An41Long An;VN-41
Nam Dinh67Nam Ð?nh;VN-67
Nghe An22Ngh? An;VN-22
Ninh Binh18Ninh Bình;VN-18
Ninh Thuan36Ninh Thu?n;VN-36
Phu Tho68Phú Th?;VN-68
Phu Yen32Phú Yên;VN-32
Quang Binh24Qu?ng Bình;VN-24
Quang Nam27Qu?ng Nam;VN-27
Quang Ngai29Qu?ng Ngãi;VN-29
Quang Ninh13Qu?ng Ninh;VN-13
Quang Tri25Qu?ng Tr?;VN-25
Soc Trang52Sóc Trang;VN-52
Son La5Son La;VN-05
Tay Ninh37Tây Ninh;VN-37
Thai Binh20Thái Bình;VN-20
Thai Nguyen69Thái Nguyên;VN-69
Thanh Hoa21Thanh Hóa;VN-21
Thua Thien-Hue26Th?a Thiên-Hu?;VN-26
Tien Giang46Ti?n Giang;VN-46
Tra Vinh51Trà Vinh;VN-51
Tuyen Quang7Tuyên Quang;VN-07
Vinh Long49Vinh Long;VN-49
Vinh Phuc70Vinh Phúc;VN-70
Yen Bai 6Yên Bái;VN-06