Following is a list of Province names and abbreviations for China.  The following names and abbreviations are accepted:


 

Province NameAbbreviationAlternate Abbreviations
AnhuiAHAH;Anhui Province;安徽省;Ānhuī Shěng;皖;Wǎn
BeijingBJBJ;Beijing Municipality;北京市;Běijīng Shì;京;Jīng
ChongqingCQCQ;Chongqing Municipality;重庆市;Chóngqìng Shì;渝;Yú
FujianFJFJ;Fujian Province;福建省;Fújiàn;Fújiàn Shěng;闽;Mǐn
GansuGSGS;Gansu Province;甘肃省;Gānsù;Gānsù Shěng;甘(陇);Gān;Gān (Lǒng)
GuangdongGDGD;Guangdong Province;广东省;Guǎngdōng;Guǎngdōng Shěng;粤;Yuè
GuangxiGXGX;Guangxi Zhuang Autonomous Region;广西壮族自治区;Guǎngxī;Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū;桂;Guì
GuizhouGZGZ;Guizhou Province;贵州省;Guìzhōu;Guìzhōu Shěng;贵(黔);Guì (Qián)
HainanHIHI;Hainan Province;海南省;Hǎinán;Hǎinán Shěng;琼;Qióng
HebeiHEHEB;CN-HE;Hebei Province;河北省;Héběi;Héběi Shěng;冀;Jì
HeilongjiangHLHL;Heilongjiang Province;黑龙江省;Hēilóngjiāng;Hēilóngjiāng Shěng;黑;Hēi
HenanHAHEN;CN-HA;Henan Province;河南省;Hénán;Hénán Shěng;豫(予);Yù
Hong KongHKHK;Hong Kong SAR;Hong Kong Special Administrative Region;香港特别行政区;Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū;港;Gǎng
HubeiHBHUB;CN-HB;Hubei Province;湖北省;Húběi;Húběi Shěng;鄂;È
HunanHNHUN;CN-HN;Hunan Province;湖南省;Húnán;Húnán Shěng;湘;Xiāng
JiangsuJSJS;Jiangsu Province;江苏省;Jiāngsū;Jiāngsū Shěng;苏;Sū
JiangxiJXJX;Jiangxi Province;江西省;Jiāngxī;Jiāngxī Shěng;赣(干);Gàn
JilinJLJL;Jilin Province;吉林省;Jílín;Jílín Shěng;吉;Jí
LiaoningLNLN;Liaoning Province;辽宁省;Liáoníng;Liáoníng Shěng;辽;Liáo
MacaoMOMO;Macao SAR;Macau;Macau SAR;Macau Special Administrative Region;澳门特别行政区;Àomén Tèbié Xíngzhèngqū;澳(沃);Ào
Nei MongolNMNM;Inner Mongolia;Inner Mongolia Autonomous Region;內蒙古自治区;Nèi Měnggǔ;Nèi Měnggǔ Zìzhìqū;蒙;Měng
NingxiaNXNX;Ningxia Hui;Ningxia Hui Autonomous Region;宁夏回族自治区;Níngxià Huízú;Níngxià Huízú Zìzhìqū;宁;Níng
QinghaiQHQH;Qinghai Province;青海省;Qīnghǎi;Qīnghǎi Shěng;青;Qīng
ShaanxiSNSAA;CN-SN;Shaanxi Province;陕西省;Shǎnxī;Shǎnxī Shěng;陕(秦);Shǎn;Shǎn (Qín)
ShandongSDSD;Shandong Province;山东省;Shāndōng;Shāndōng Shěng;鲁;Lǔ
ShanghaiSHSH;Shanghai Municipality;上海市;Shànghǎi;Shànghǎi Shì;沪;Hù
ShanxiSXSAX;CN-SX;Shanxi Province;山西省;Shānxī;Shānxī Shěng;晋;Jìn
SichuanSCSC;Sichuan Province;四川省;Sìchuān;Sìchuān Shěng;川(蜀);Chuān;Chuān (Shǔ)
TianjinTJTJ;Tianjin Municipality;天津市;Tiānjīn;Tiānjīn Shì;津;Jīn
XinjiangXJXJ;Xinjiang Uyghur;Xinjiang Uyghur Autonomous Region;新疆维吾尔自治区;Xīnjiāng Wéiwú'ěr;Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū;新;Xīn
XizangXZXZ;Tibet;Tibet Autonomous Region;西藏自治区;Xīzàng;Xīzàng Zìzhìqū;藏(䒙);Zàng
YunnanYNYN;Yunnan Province;云南省;Yúnnán;Yúnnán Shěng;云(滇);Yún;Yún (Diān)
ZhejiangZJZJ;Zhejiang Province;浙江省;Zhèjiāng;Zhèjiāng Shěng;浙;Zhè